Behandlingar

Droskan hvb

Individuell behandling

 

Att placeras på HVB med främmande människor kan vara en svår omställning för många unga. Vi på Droskan HVB vill naturligtvis underlätta i detta så mycket som möjligt. En viktig aspekt för att uppnå trygghet är att samtala med ungdomen och vara lyhörd för dennes behov och nuvarande förutsättningar. Genom att skapa individuella behandlingsplaner kan vi i praktiken möta ungdomarnas olika behov och se till att placeringstiden blir meningsfull och utvecklande. Vi vill komma åt en långsiktig förändring som kan främja en trygg framtid.

Behandlingsinsatser som vi tillhandahåller internt:

-ÅP
-ART
-KRIM
-Sorgbearbetning

-Nätverksarbete

Vid behov kan vi även organisera externa insatser via sjuksköterska och psykologer.

Utsluss och stödboende

 

 

När ungdomen bedöms som redo för att ta ett större ansvar i sitt liv så skapar vi tillsammans en plan för utsluss, med fokus på att den unge ska känna sig trygg och säker i övergången från tillvaron på HVB till nästa steg. Om utslussen visat sig gå för fort och ungdomen faller tillbaka finns vi på Droskan HVB kvar som säkerhet.

Utredningar 

 

Droskan HVB har möjlighet att tillförse utredningar genom SAVRY och ERASOR på begäran. Vi kan även revidera existerande utredningar. Vidare kan vi tillhandahålla neuropsykiatriska utredningar om behovet finns.

Kontakta oss

Har du funderingar kring placering eller annat kan du kontakta oss via epost eller via formuläret