MÅLGRUPP

DROSKAN HVB

Våra klienter 

Droskan HVB arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot pojkar som är 15-19 år gamla. Vår målgrupp innefattar ungdomar som uppvisar hotfullt och brottsligt beteende, vistas i olämpliga miljöer och har drogproblematik. Vi är beredda på att ta emot ungdomar som är en fara för sig själv och sin omgivning samt har neuropsykiatrisk problematik. Utifrån vår målgrupp tar vi emot placeringar enligt SoL och LVU. I våra lokaler finns utrymme för upp till 9 ungdomar.

Kontakta oss

Har du funderingar kring placering eller annat kan du kontakta oss via epost eller via formuläret