MÅLGRUPP

DROSKAN HVB

Våra klienter 

Droskan HVB arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot pojkar som är 15-19 år gamla. Vår målgrupp innefattar ungdomar som uppvisar hotfullt och brottsligt beteende och vistas i olämpliga miljöer. I dessa miljöer är det inte helt ovanligt att droger förekommer, vi tar dock inte emot aktiva missbrukare. Utifrån vår målgrupp tar vi emot placeringar enligt SoL och LVU. I våra lokaler finns utrymme för upp till 9 ungdomar.

Kontakta oss

Har du funderingar kring placering eller annat kan du kontakta oss via epost eller via formuläret