Om Oss

Droskan HVB

Vårt arbete

Droskan HVB har nyligen genomgått en strukturförändring och bedrivs sedan 2019 under nytt ägarskap. Förändringen innefattar en ny ledning och personalstyrka som arbetar för att våra ungdomar ska ha en trygg vardag med tydlig struktur. Vi som arbetar på Droskan har tillsammans en bred kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som är i behov av stöd.

Vår ledning består av en föreståndare och en verksamhetschef som ansvarar för Droskan HVB och dess ungdomar. De arbetar enligt de lagar och bestämmelser som omfattar den unges rättigheter vid placering, för att säkerställa att hemmets funktion uppfylls. Vidare har de som mål att observera och utvärdera arbetet som förs på hemmet fortlöpande, som ett sätt att hålla utvecklingen av verksamheten levande.

Vår personalgrupp utgörs främst av behandlingsassistenter vars arbete går ut på att förse våra ungdomar med en strukturerad och meningsfull vardag. I hemmet stöttar de ungdomarna i deras praktiska sysslor såsom städ, tvätt och veckoplanering. De finns även tillgängliga för samtal och stöd, bland annat, kring ungdomens planering och mål. Personalens kontinuerliga mål är att vara goda föredömen för våra ungdomar.

Kontakta oss

Har du funderingar kring placering eller annat kan du kontakta oss via epost eller via formuläret