sysselsättning

droskan hvb

Skola och praktik 

En viktig faktor för att främja stabilitet och trygghet är en meningsfull sysselsättning. På Droskan HVB har vi som mål att så tidigt som möjligt organisera skolgång för ungdomarna, så de kan uppnå den utbildning som krävs för att nå deras individuella mål. Ett annat alternativ är att ordna en praktikplats för att ge ungdomarna en chans till erfarenhet som kan förbättra deras möjligheter i det kommande arbetslivet. Vi är givetvis behjälpliga i att söka och kontakta lämpliga arbetsgivare som vi kan ha löpande kommunikation med kring den unges framsteg.

 

Vardag och aktiviteter 

Vardagen på Droskan HVB planeras utifrån tydliga syften som ska ge ungdomarna färdigheter om hur man sköter sig i en sund hemmiljö. En del av detta är att personalen stöttar och vägleder ungdomarna i sysslor som tvätt, städning och konsumtion i hemmet, praktiska färdigheter som är nödvändiga för att klara sig i framtiden. En annan del är främjandet av socialt samspel som vi arbetar med genom samtal och gemensamma aktiviteter. Vi menar att meningsfulla aktiviteter på fritiden kan fungera som alternativ till den destruktiva livsstil som många av våra ungdomar är alltför bekanta med. Därför planerar vi alltid våra aktiviteter med mål om att ungdomarna ska få nya erfarenheter, lärdomar och kunna utveckla positiva förmågor.

Kontakta oss

Har du funderingar kring placering eller annat kan du kontakta oss via epost eller via formuläret